TUKEA HARRASTAMISEEN

VILLE NIEMISEN -RAHASTO

Tapparan juniorijoukkueiden pelaajat voivat anoa avustusta Ville Niemisen rahastosta seuramaksuihin 30.11. mennessä. Jääkiekkojaoston johtoryhmä käsittelee anomukset joulukuussa. Etusijalla on taloudelliset ja sosiaaliset perusteet. Vapaamuotoisen anomuksen voi tehdä pelaajan vanhemmat tai joukkueenjohtaja vanhempien puolesta. Vanhempien tekemään anomukseen joukkueenjohtaja kirjoittaa lausuntonsa. Päätös avustusten saajista annetaan joukkueenjohtajalle, jotka tiedottavat päätöksistä pelaajien vanhemmille.

Vapaamuotoisen anomuksen voi lähettää seuran toiminnanjohtajalle osoitteeseen kari.aaltonen@tappara.fi