JOHTOKUNta 2022-23


Tappara ry:n johtokunta on seuran ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Seuran puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet valitaan virallisessa kevätkokouksessa.

JOHTOKUNNAN JÄSENET 2022-23

Markku Mattila PJ

Antti Klaavu

Anne-Mari Jussila

Jari Kakko

Teemu Nurmi

Petri Rajasalo

Matti Ollila

Jussi Aaltonen